Aparaty ruchome

Aparaty ruchome czyli takie, które Pacjent sam zakłada i zdejmuje. Stosowane są one głównie u Pacjentów młodocianych, ale czasami możliwe jest także leczenie za ich pomocą osób dorosłych.

W celu zaplanowania leczenia i wykonania odpowiedniego aparatu na pierwszej wizycie pobieramy wyciski. Następnie nasz specjalista ortodonta dokładnie planuje rodzaj aparatu oraz wszystkie jego elementy. Kolejny etap to wykonanie aparatu ortodontycznego przez wykwalifikowanego technika.

Podstawowym warunkiem skuteczności leczenia aparatami zdejmowanymi jest systematyczność ich użytkowania. Minimalny czas noszenia aparatu to 4 GODZ INY W CIĄGU DNIA I CAŁA NOC. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić jeszcze dłuższy czas użytkowania.

Średni czas leczenia za pomocą tych aparatów wynosi 2 lata, ale uzależniony jest od częstości noszenia aparatu, rodzaju wady oraz jej nasilenia. Czasami w czasie terapii niezbędne jest wykonanie modyfikacji noszonego aparatu lub wykonanie nowego w celu pełnego skorygowania wady.

 

Aparaty jednoszczękowe

Są to aparaty, które są utrzymywane na zębach za pomocą specjalnych klamer. Elementy druciane służą przemieszczaniu zębów. Wmontowana śruba umożliwia rozbudowę łuku. Z reguły wykonywane są płytki na górny i dolny łuk zębowy, a ich utrzymanie na zębach za pomocą klamer umożliwia ich niezależne działanie.

 

Aparaty obuszczękowe

Są to tzw. aparaty czynnościowe, które umożliwiają leczenie wielu wad, szczególnie u Pacjentów w okresie wzrostu. W aparatach tych część górna połączona jest z częścią dolną.  Wymuszają one odpowiednie położenie żuchwy, dzięki czemu jest ona np. pobudzana do wzrostu.