Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka prywatności

 

Art. 1 WSTĘP
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Internetowego iDentical.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://iDentical.pl.
Korzystanie z usług pod adresem http://identical.pl oznacza wyrażenie zgody i akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 
Art. 2 DEFINICJE
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
 2. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik używa do utrwalenia swoich danych adresowych w celu ponownego wykorzystania ich przy następnym korzystaniu ze Serwisu.
 3. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 4. Serwis - portal iDentical.pl, figurujący pod adresem internetowym http://identical.pl, będący elektroniczną platformą internetową, świadczący usługi drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 6. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 7. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 8. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 
Art. 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 
Serwis świadczy Użytkownikom Serwisu usługę polegającą na  dostpępie do podstawowych informacji o odbytym i planowanym leczeniu.
 
 
Art. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 
 1. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne i nieobowiązkowe.
 2. Procedura zakładania Konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.
 4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Art. 7.
 6. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej, powiadomień, informacji systemowych, informacji od Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może nastąpić w dowolnym momencie, poprzez usunięcie Konta przez Użytkownika. Administrator może również rozwiązać umowę poprzez usunięcie lub zablokowanie Konta, bez podania przyczyny, w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub w przypadku zaprzestania działalności.
 
Art. 5 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Art. 6 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu z a pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu dostowania treści reklamowych przy wykorzystaniu remarketingu Google AdWords.

 

Art. 7 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Art. 8 DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż określone niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dozwolone umieszczanie treści handlowej, reklamowej itp., bez zgody Administratora. Niedozwolone jest również umieszczanie treści naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację lub obrażających godność innych osób.
 2. Zabrania się umieszczania treści naruszających jakiekolwiek prawa autorskie lub przedstawiających lub odnoszących się do innych osób bez uzyskania ich zgody. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane materiały, mogące być podstawą roszczeń osób trzecich.
 3. Administrator nie odpowiada za treści i opinie publikowane przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do ich usuwania, modyfikowania lub skracania, bez podania przyczyny.
 4. Zabrania się działań mogących uniemożliwiać lub utrudniać poprawną pracę Serwisu.
 5. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakość świadczonych usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub czasową niedostępność Serwisu.
 
Art. 9 WYMAGANIA TECHNICZNE
 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik:
 
 1. System komputerowy umożliwiający połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 8.0 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych, Google Chrome w  wersjach 10 i wyższych, Firefox w wersjach 1.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie", oraz poprawnie przetwarzać skrypty języka Javascript,
 3. Konto elektronicznej poczty e-mail.
 
Art. 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania) będą przetwarzane w celu realizacji usług oraz akcji marketingowych prowadzonych przez Serwis.
 3. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia.
 
Art. 11 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
 1. Wszelkie uwagi lub problemy z funkcjonowaniem Serwisu, mogą być zgłaszane Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia o ile nie będą wynikać z nieznajomości niniejszego Regulaminu.
 
Art. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. W przypadku zmian postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje o tym na łamach Serwisu i opublikuje bezzwłocznie ujednoliconą wersję.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się ze zmianami Regulaminu i w przypadku braku akceptacji jego nowych postanowień, bezzwłocznie powinien rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.