Leczenie ortodontycznym aparatem stałym

Dowiedz się jak krok po kroku przebiega leczenie stałym aparatem ortodontycznym

Przed rozpoczęciem każdej terapii ortodontycznej lekarz na pierwszej wizycie pobiera wyciski pod modele oraz wydaje skierowanie na zdjęcia rentgenowskie. Po dokładnym zanalizowaniu modeli i zdjęc rentgenowskich Pacjenta, dokładnie planuje leczenie - jego przebieg i rodzaj aparatu. Na kolejnej wizycie przedstawia ten dokładny plan leczenia. W leczeniu ortodontycznym można zastosowac aparat zdejmowany ( ruchomy ) bądź stały.

W przypadku planowanego leczenia aparatem stałym, jeżeli nie ma konieczności leczenia bądź usuwania zębów, na tej wizycie, ew. następnej możliwe jest założenie aparatu.

Jeżeli na zęby trzonowe zakładane będą pierścienie niezbędne jest założenie na te zęby  tzw. gumek separacyjnych. Zakładanie aparatu trwa ok. 40 min. Zabieg ten wymaga czasu gdyż lekarz ortodonta dokładnie pozycjonuje zamek na każdym zębie, a następnie w zamki mocuje odpowiedni łuk ortodontyczny.

Wizyty kontrolne odbywają się średnio co 6 tyg. Podczas tych wizyt ortodonta aktywuje aparat oraz ocenia postępy leczenia. Czasami dla dobrego efektu leczenia niezbędne jest noszenie tzw. wyciągów  elastycznych, ich rodzaj i czas noszenia dokładnie określa lekarz.

Czas leczenia aparatem stałym wynosi średnio 2 lata, zależy on w dużej mierze od stopnia nasilenia wady przed rozpoczęciem terapii. W czasie leczenia wykonywane jest kontrolne zdjęcie rentgenowskie na podstawie, którego lekarz ocenia dokładnie czy zęby ustawione są prawidłowo. Podczas całej terapii konieczne jest utrzymanie idealnej higieny jamy ustnej.

Po zakończeniu leczenia ortodonta zdejmuje aparat, oczyszcza dokładnie zęby oraz pobiera wyciski pod aparaty retencyjne. Leczenie retencyjne trwa minimum rok. Pacjent użytkuje aparat ruchomy (płytkę retencyjną) w górnym łuku. Początkowo płytka ta powinna być noszona całą dobę, po ok 3 miesiącach można ograniczyć czas jej noszenia. W dolnym łuku lekarz zakłada stały reteiner od strony językowej zębów przednich. Wizyty kontrolne z aparatami retencyjnymi odbywają się średnio co 3 miesiące. Trzeba pamiętać, że jest to również bardzo ważny etap leczenia, gdyż aparaty retencyjne stabilizują nowe pozycje zębów.

Należy pamiętać, iż nawet po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym niekiedy pozycje zębów mogą nieznacznie się zmienić, wynika to z tego, iż zmiany w jamie ustnej zachodzą całe życie i nie zawsze można mieć na nie wpływ.