Aparat ortodontyczny cena

Aparat ortodontyczny cena, Cena aparatu ortodontycznego

Cena aparatu ortodontycznego odgrywa bardzo istotną rolę w procesie podejmowania decyzji o leczeniu ortodontycznym. Aparat ortodontyczny i jego cena powodują, że decyzja ta nie należy do prostych.

Analizując zatem cenę aparatu ortodontycznego warto zrozumieć skąd się biorą takie, a nie inne wartości i co się składa na cenę/koszt założenia aparatu. Wyróżnić możemy tutaj trzy podstawowe składowe:

 1. Koszt materiałów, półproduktów i narzędzi
  Są te wszystkie elementy, które wchodzą w skład samego aparatu (zamki, łuki, ligatury) oraz materiały i narzędzia niezbędne do jego założenia.
   
 2. Założenie aparatu
  Samo założenie aparatu czyli czas, wiedza i doświdaczenie lekarza oraz asysty i całego personelu.
   
 3. Leczenie ortodontyczne
  W cenie aparatu ortodontycznego uwzględnia się również część kosztów późniejszego leczenia, tak aby równomiernie rozłożyć je na cały okres.


Ostatnia składowa ceny aparatu może wydawać się niezrozumiała. Może to wynikać z błędnego przeświadczenia, iż to odpowienio dobrany aparat jest podstawą leczenia. Nic bardziej mylnego. Aparat jest tylko narzędziem w rękach lekarza i sam w sobie nie leczy. To specjalistyczna wiedza i doświadczenie lekarza są podstawą leczenia. Właściwe leczenie odbywa się w przeciągu całego czasu noszenia aparatu, a nie w momencie jego założenia.

Z tego właśnie powodu, tak istotne są okresowe kontrole u lekarza prowadzącego lecznie. Również z tego właśnie powodu wynikają koszty samych kontroli.

Zatem pamiętajmy. Aparat ortodontyczny i jego cena to suma wielu składowych, mających na celu jak najlepsze rozłożenie kosztów w czasie całego leczenia ortodontycznego.

Zobacz jakie ceny stosujemy w naszej praktyce